Se mer

Se alla

Stäng

Svanenmärkt

Svanenmärkt och klimatneutralt hotell
Boka er nästa hotellvistelse på ett svanenmärkt och klimatneutralt hotell.

Att ta ansvar för miljön och sociala frågor lokalt har under många år varit en viktig del av Radisson Blu SkyCity Hotels engagemang för en hållbar utveckling. Genom hotellets Responsible Business program utför vi löpande en rad aktiviteter för att ta vårt ansvar.

  • Att välja ett svanenmärkt hotell innebär att vi gjort det enkelt för våra gäster att göra ett bra miljöval. Vår ambition är att erbjuda ett så miljövänligt hotellalternativ som möjligt med bibehållen högsta kvalitet och standard.
  • Att vi är ett svanenmärkt hotell innebär att det ställer hårda krav på att våra varor och tjänster är miljömärkta, samt källsortering och återvinning, ekologisk mat och att sänka energi- och vattenförbrukning. Att ha en certifierad och svanenmärkt hotellanläggning innebär också att vi kontinuerligt höjer kraven och utvecklar vårt miljöarbete.

Några exempel på åtgärder som vidtagits:

  • Övergång till att köpa 100 % förnyelsebar energi
  • Utbildningsprogram inom Responsible Business för all personal
  • Användning av mer än 70 % miljömärkta disk-, tvätt- och torkmedel
  • 100 % användning av miljömärkta kopieringspapper och konferensblock
  • Framtagande av handlingsplan för att minska miljöpåverkan vad gäller energi, vatten, avfall och kemikalier.
  • Över 90 % av hotellets belysning består av lågenergilampor samt över 90 % av alla rum har huvudströmbrytare installerade.
  • Utökat utbud av Ekologiska och Rättvisemärkta livsmedel i restaurangen.

I och med dessa åtgärder har vi tills nu sänkt vår energiförbrukning med 91 %. Vi skulle inte ha kunnat uppnå detta utan våra gästers engagemang som hjälper oss att minska miljöpåverkan genom att bl.a. släcka ljuset, källsortera och vara sparsamma med vattnet.

Radisson Blu SkyCity Hotell, Arlanda Airport  – 
Pelargången 1 Pelargången 1 –  S-19045 –  Stockholm –  Sverige – 
Telefon  +46 (8 ) 50674000
59.648983 17.929945