Privacy Promises Carlson

Integritetspolicy för Carlson Hotels-gäster – giltig fr.o.m. den 28 oktober 2007
Senaste uppdatering – 1 januari 2015

Carlson Hotels integritets- och sekretessåtaganden. Carlson Hotels och våra dotterbolag (kallas tillsammans ”Carlson Hotels”) värnar om din integritet. Därför har vi ställt upp följande tio integritetsskyddsåtaganden:

  1. Meddelande. När vi samlar in personuppgifter underrättar vi gästerna om detta och beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, hur uppgifterna kommer att användas och vilka utomstående parter som vi kan tänkas dela informationen med.
  2. Valmöjligheter. Vi låter dig välja hur vi ska använda och dela dina personuppgifter och vi kommer att respektera de val du gör. Relevans. De används inte för några andra syften utan att gästens medgivande först har inhämtats.
  3. Lagring av data. Vi sparar endast personuppgifter så länge vi har behov av dem för det syfte som låg bakom registreringen eller i enlighet med gällande lag.
  4. Noggrannhet. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att se till att personuppgifterna i vårt system stämmer.
  5. Tillgång. På olika sätt bereder vi gästerna tillgång till deras egna personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning så att felaktigheter kan korrigeras.
  6. Säkerhet. Vi vidtar lämpliga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda gästernas personuppgifter mot förlust och obehörig användning, tillgång, ändring, utlämnande eller destruktion.
  7. Delning. Utöver vad som anges i denna policy delar vi inte dina personuppgifter med utomstående parter utan deras medgivande.
  8. Överföring till andra länder. Om vi överför personuppgifter till ett annat land vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda gästernas integritet och de personuppgifter som överförs i enlighet med tillämplig lagstiftning.
  9. Verkställande. Vi ser regelbundet över efterlevnaden av våra integritetsåtaganden och vi tillhandahåller en oberoende instans i händelse av klagomål som rör integritetsrutinerna.

Om du vill beställa ett registerutdrag, ställa frågor om vårt integritetsarbete, ändra dina önskemål om reklamutskick eller lämna in ett klagomål, kontakta oss på:

Carlson Hotels
Customer Service
11340 Blondo St.
Omaha, NE 68164

I USA och Kanada kan du ringa oss avgiftsfritt på +1 (888) 201-1719.

E-postadress: privacy@radisson.com.

radisson/Widget/Footer